arboDesign :: zahradní architektura
arboDesign :: zahradní architektura


Reference našich zákazníkůDěkuji firmě arboDesign za profesionálně odvedenou práci, vstřícné jednání a laskavý přístup. Všichni, kdo se podíleli na zvelebení mé zahrady, byli příkladem dokonale fungujícího týmu.Zahrádková V.
Třebíč, 3. 10. 2014Pavel Hlučka, Velatice 13, PSČ 664 05, tel.: 602 790 554


Vít Ondráček
Sivice 293, 664 07 Pozořice
IČ: 7654401


Věc: referenční list

Na základě naší objednávky provedla fa Vít Ondráček, Sivice 293, IČ: 7654401 návrh a výsadbu okrasné zeleně zahrady a dvorní části RD ve Velaticích. Výsadba proběhla v roce 2009 v celkovém finančním objemu 105 000 Kč. Firma dodržela veškeré dohodnuté termíny a nabídkovou cenu. Výsadba byla provedena ve vysoké kvalitě, k dnešnímu nedošlo k žádnému úhynu výsadbového materiálu. Velmi oceňujeme grafické zpracování návrhu výsadeb včetně profesionálního výkladu s ohledem na nadčasové parametry výsadeb a zohlednění stávající zástavby včetně doplňkových staveb domu.Ve Velaticích, 29. 11. 2012arboDesign © Vít Ondráček 2012 :: www.zahrada-sivice.cz